Mjesečna pretplata na Teatar.hr

75.00 kn

Pristup svim sadržajima na mjesec dana.

Odnosi se na razdoblje od 30 dana od aktivacije, a ne na kalendarski mjesec.

Ukoliko nam pošaljite potvrdu o uplati, usluga će biti uključena odmah.
U suprotnom aktiviramo je nakon što uplata bude vidljiva na našem bankovnom izvodu.