Godišnja pretplata na Teatar.hr

750.00 kn

Pristup svim sadržajima na godinu dana.

Odnosi se na razdoblje od 365 dana od aktivacije, a ne na kalendarsku godinu.

Ukoliko nam pošaljite potvrdu o uplati, usluga će biti uključena odmah.
U suprotnom aktiviramo je nakon što uplata bude vidljiva na našem bankovnom izvodu.