Naslovnica > Premier Stratagème
Premier Stratagème

Our Daily Performance

U svojoj najnovijoj predstavi, Barbara Matijević i Giuseppe Chico pristupili su internetskim tutorijalima kao novim društvenim ritualima.