Dmitrij Timofejev rođen je u Ruskoj Federaciji 17. srpnja 1989. godine. Školovao se u Koreografskoj školi u Saratovu, a baletno usavršavanje nastavio je na Baletnoj akademiji Vaganova, koju je pohađao od 2000. do 2008. Iste godine postao je član Israel Balleta, a 2009. primljen je u stalni angažman Baleta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Godine 2011. promoviran je u status prvaka baleta.

IZDVOJENO
MAGAZIN
NATJEČAJI & POSLOVI