Пьеса без названия

Platonov ( Drama bez naslova )

Likom fatalnog seoskog učitelj, u najranijem sačuvanom dramskom tekstu Antona Pavloviča Čehova, na sceni Gavelle debitira novi član tamošnjeg dramskog ansambla.

Platonov

Najraniji sačuvani dramski tekst Antona Pavloviča Čehova čiji je glavni lik fatalni seoski učitelj, u prvoj ikad produkciji na slovenskom jeziku, čiju režiju potpisuje Vito Taufer.