Login za korisnike

A propos de Butterfly

Puccinijeva nesretna junakinja svoju tragediju ponovno proživljava i u predstavi belgijskog koreografa Joséa Besprosvanyja, koju možete vidjeti na Festivalu plesa i neverbalnog teatra u Svetvinčentu.