Login za korisnike

Antigona (1956)

Antigona je doživjela nebrojene adaptacije, a među najpoznatije i najhvaljenije svkako spada upravo ona francuskog dramatičara Jeana Anouilha, napisana usred njemačke okupacije Pariza.

Kaćuše (vk)

Čehovljeve ‘Tri sestre’ preko VInkovaca stižu u 2030. godinu gdje u viziji Davora Špišića i Dražena Ferenčine postaju – ‘višecjevne bacačice radosti’.

1 75 76 77