Login za korisnike

Autoportreti

Autobiografska preispitivanja triju generacija plesačica kao ‘Autoportrete’ je odlučila izložiti Katarina Đurđević.

***

Za predstavu 'Autoportreti' autorica Katarina Đurđević odlučila je pozvati dvije kolegice plesačice s kojima svakodnevno surađuje i u Školi za suvremeni ples Ane Maletić, Adrijanu Barbarić Pevek i Ivančicu Janković, a koje su tako postale i suautorice – koreografkinje, te jednu mladu plesačicu, Anju Đurinović.  Tema predstave su isprepletene autobiografije triju različitih generacija plesačica.

Katarina Đurđević dosad je kao koreografkinja ostvarila predstave 'Ograničeni pokret', 'Šuma Striborova', 'THC pozitiv', 'Gdje mi je nestao pupak?', 'Mekoslon', '093-90-60-90', za koju je 2008. dobila i nagradu na Platformi mladih koroegrafa. Sve su predstave nastale u koprodukciji udruge UPPU PULS, kojoj je i suosnivačica.

Kako se autorica, kao što smo već naveli, inače bavi i plesnom pedagogijom, u njenim predstavama često su izvođačice i učenice Škole Ane Maletić, u kojoj Katarina Đurđević vodi ansambl osnovne škole.


Odgovori

POVEZANE VIJESTI