Login za korisnike

Love will tear us apart

Hit Joy Divisiona istovremeno je i podloga i okvir i dio sadržaja sola u izvedbi Petre Hrašćanec.

***

Love will tear us apart solo je kreiran za izvođačicu Petru Hraščanec. Sam rad žanrovski vrluda između rock-koncerta, ispovjedne forme i apstraktnog plesa.

Pitanje vlasništva nad izvedbom isprva stavljeno u apstraktni plesni okvir bavljenja tijelom i politikom pogleda, ekstremno se proširuje u širi umjetnički i socijalni okvir. Ljubav iz naslova prenesena je u ljubav spram plesa,čina plesa samog, dok rad raspravlja razliku između plesa i njegove realizacije kao društvenog događanja kroz konstituciju pojma izvođačice same.

Izvođačica Petra Hraščanec izvodi plesne numere, odabrane ljubavne pjesme, dok u pauzama saznajemo naoko efemerne detalje o nastanku same produkcije, rasplićući suptilnu mrežu odnosa moći koja definira čin izvedbe. Gledatelj je pozvan da aktivno preuzme odgovornost u lancu hijerarhije izvođačkog čina.

autorski tim
Štefica Bartolinproducent
Danko Stjepanovićfotograf
Petra Hrašćaneckoreograf
Saša Božićautor koncepta

izvođači
Petra Hrašćanec

Odgovori