Login za korisnike

Ifigenija

Tragičnu klasičnu priču, zasnovanu na Euripidovoj Ifigeniji u Aulidi, za današnju publiku i vrijeme adaptirala je mlada autorica Lana Šarić.

***

 

Moglo bi se reći da motivi rata i motivi obitelji ne zastarijevaju, mijenjaju se samo konteksti u kojima ih nalazimo, a s kontekstima se mijenja i njihov međusobni odnos. Tako ih je u adaptaciji Euripidove 'Ifigenije u Aulidi' autorica Lana Šarić naglasila i sukobila, stvarajući potpuno nov tekstualni predložak.

Ostavljajući bogovima samo prividnu volju i moć, tretirajući je jedino kao ustaljenu ispriku, likovima je dala veću odgovornost. Tako pojam 'žrtvovanja', koji je u antičkoj percepciji označavao čin namijenjen zadobivanju blagonaklonosti bogova, danas predstavlja nešto možda puno profinjenije, ali i krvoločnije, ispolitiziranije i neuhvatljivije jer je često nejasno kome je ta 'žrtva' posvećena. S namjerom da se ide zaručiti za Ahileja, Ifigenija se pridružuje ocu, čija je vojska nestrpljivo iščekuje. Saznaje da joj je suđeno biti žrtvom, te unatoč Ahilejevim spasilačkim pokušajima, biva žrtvovana. U Euripidovoj tragediji junakinja na kraju preživi zahvaljujući svojoj srčanosti i hrabrosti jer ju božica Artemida poštedi i umjesto nje žrtvuje srnu. U ovoj verziji, međutim, Ifigenija mora umrijeti, jer je sustav odgovornosti drukčije postavljen – njezino osobno shvaćanje vlastite povijesne uloge vodi je da sama odabere smrt.

Dramu mlade autorice, koja jezikom generacije preispituje stoljećima prežvakavanu (što samo govori o njenoj bezvremenosti!) temu, na daske Male scene postavio je Ivica Šimić.

autorski tim
Lana Šarićtekst
Larisa ( Lipovac ) Navojeckoreograf
Mirjana Zagoreckostimograf
Nora Krstulovićasistent redatelja
Igor Karlićskladatelj
Ivica Šimićredatelj
Dinka JeričevićDinka Jeričevićscenograf

izvođači
Dražen BratulićAgamemnon
Lana BarićKlitemnestra
Nikša MarinovićAhilej
Nina Kaić MadićIfigenija
Ronald ŽlaburButler

Odgovori

POVEZANE VIJESTI