Login za korisnike

Nasilje

Interaktvno-edukativni projekt na temu iz naslova najnoviji je dio projekta THE / ARTO

***

THE / ARTO projekt Zijaha A. Sokolovića, a uz svesrdnu organizacijsku i financijsku pomoć Grada Zagreba, njegova Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji predstavlja još jedan projekt edukcijskog kazališta, ovaj put na temu nasilja.

Kako kaže službena najava:

Što je sve nasilje i kako ga prepoznati? Koji su mitovi o nasilju? Kako reći NE nasilju? Svake godine više od 1,6 milijuna ljudi umire izravno zbog posljedica nasilja, a statistički podaci otkrivaju samo dio stvarnog stanja! Za nasilje nema opravdanja! Ova interaktivna predstava žestokim tempom razotkriva različite situacije nasilja u svakodnevnom životu i na efektan način educira djecu o jednom od najvećih problema današnjice. Istraživanja su pokazala da edukacija koja počinje u ranoj dobi najbolje utječe na stavove djeteta.


Odgovori

POVEZANE VIJESTI