Naslovnica > VIJESTI > Traži se stručni suradnik u prodaji (m/ž)

Traži se stručni suradnik u prodaji (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 3.2.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 26.1.2021.
Natječaj vrijedi do: 3.2.2021.

Posloprimac

Razina obrazovanja:Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike
excel
word
internet

Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Temeljem članka 45. Statuta Gradskog kazališta lutaka, članaka 12. i 13. Pravilnika o radu, te čl. 5. Pravilnika o načinu rada i unutarnjem ustrojstvu, Gradsko kazalište lutaka objavljuje
NATJEČAJ
za radno mjesto STRUČNI SURADNIK U PRODAJI - ARHIVAR
1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz probni rad do 6 mjeseci
I. Uvjeti:
-završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili završen preddiplomski sveučilišni studiji ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, kao i osoba koja je stekla VSS ili VŠS prema ranije važećim propisima, društvenog smjera
- jedna godina radnog iskustva na sličnim poslovima,
- stručne, radne, organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
- aktivno znanje engleskog jezika, B razina,
-poznavanje osnovnih računalnih programa,
- položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani (na radno mjesto može biti primljen i kandidat koji nema položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani, uz obvezu polaganja istog u roku od godinu dana od početka rada).
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme uz probni rad u trajanju do 6 mjeseci.
II. Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti: životopis, kopiju osobne iskaznice, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (kopija), dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), dokaz o znanju stranog jezika (dovoljna kopija indeksa), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je stručni ispit položen, kopija).
III. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji mogu pronaći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
IV. Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu: Gradsko kazalište lutaka, Tončićeva 1., 21 000 Split, s naznakom „za natječaj – stručni suradnik u prodaji- arhivar“.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
V. Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Gradskom kazalištu lutaka da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
VI. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na provjeru sposobnosti i intervju.
VII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata. Natječajna dokumentacija vraća se na osobni zahtjev.Opis poslova: istraživanje, ugovaranje i realizacija svih oblika prodaje ulaznica, sudjelovanje u realizaciji kazališnih programa namijenjenih djeci, blagajnički poslovi u zgradi i na gostovanjima, vođenje analitike vezane za prodaju, briga o pismohrani i obavljanje poslova vazanih za dokumentarno i arhivsko gradivo,…

 

Poslodavac

Poslodavac: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA
Kontakt: pisana zamolba: TONČIĆEVA 1, 21000 SPLIT

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI