Naslovnica > VIJESTI > Traži se ravnatelj/ica kazališta

Traži se ravnatelj/ica kazališta

Rok za prijave od 10 dan apočeo je teći 8.1.2021.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju odredbi Zakona o kazalištima (NN br. 71/06., 121/13. i 26/14.), članka 7. Odluke osnivanju kazališne kuće u Požegi (Službene novine Grada Požege, broj: 7/94., 4/07., 15/13. i 19/13.) te članka 20. Statuta Gradskog kazališta Požega broj: 534/2013. od 3. prosinca 2013. godine, Upravno vijeće Gradskog kazališta Požega, 18. prosinca 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta Požega.

1. Za ravnatelja Gradskog kazališta Požega može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

– magistar ili stručni specijalist ili VSS društvenog ili humanističkog smjera

– jednu godinu radnog iskustva u struci ili srodnim poslovima vezanim uz kazališnu

djelatnost

– potrebne organizacijske sposobnosti

– ostale uvjete propisane posebnim zakonom.

2. Ravnatelj se imenuje na četiri godine, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Sastavni dio ovoga natječaja čini Osnovni programski i financijski okvir u svezi imenovanja ravnatelja Gradskog kazališta Požega za sljedeće četverogodišnje razdoblje 2022. – 2025. utvrđen na temelju članka 27. Zakona o kazalištima.

Za vrijeme natječajnog roka svakom kandidatu Upravno vijeće dužno je osigurati uvid u utvrđeni Osnovni programski i financijski okvir u svezi imenovanja ravnatelja Gradskog kazališta Požega za sljedeće četverogodišnje razdoblje 2022. – 2025. u izvješće o poslovanju i ostvarenom programu, te u kadrovske i financijske pokazatelje. Osnovni programski i financijski okvir u svezi imenovanja ravnatelja Gradskog kazališta Požega za sljedeće četverogodišnje razdoblje 2022. – 2025. godine dostupan je i na web-stranicama Gradskog kazališta Požega www.gkp.hr.

Podatke koje sazna uvidom kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

Uvid u navedenu dokumentaciju kandidat može ostvariti radnim danom od 10 do 12 sati u Gradskom kazalištu Požega (u računovodstvu) i to od objave ovoga natječaja do isteka roka za podnošenje prijava.

3. Uz prijavu kandidati na natječaj obvezno prilažu:

– zamolbu

– životopis s opisom dosadašnjeg rada

– diplomu ili ovjeren preslik diplome

– dokaz o radnom iskustvu u struci ili srodnim poslovima vezanim uz kazališnu djelatnost

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– četverogodišnji program rada koji obvezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa

– dokaz o poznavanju rada na računalu

– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci).

4. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

5. Pisana prijava podnosi se u roku 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i dnevnom tisku na adresu: Gradsko kazalište Požega, Trg Sv. Trojstva kbr. 20, 34000 Požega, s naznakom: »Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta Požega«.

6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

7. Rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Gradsko kazalište Požega

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI