Naslovnica > VIJESTI > Traži se blagajnik/likvidator (m/ž)

Traži se blagajnik/likvidator (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 27.10.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.
***

Radno mjesto

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 19.10.2020.
Natječaj vrijedi do: 27.10.2020.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: 3 godine
Ostale informacije: Zagrebačko kazalište mladih, Teslina 7, Zagreb, ovim putem objavljuje
N A T J E Č A J
za izbor jednog radnika na radno mjesto BLAGAJNIK-LIKVIDATOR (m/ž)
Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca.
Uvjeti:
Stručna sprema: SSS
Radno iskustvo i drugi uvjeti: 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, izvrsno poznavanje rada na kompjutoru, znanje engleskog jezika.
Opis poslova: obavljanje gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja te likvidatura, izrada i knjigovodstveno evidentiranje računovodstvene dokumentacije.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- presliku domovnice
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 3 godine (elektronički zapis – u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje)
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Kandidati koji uđu u uži izbor mogu biti pozvani na razgovor.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Zagrebačko kazalište mladih kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Zagrebačkog kazališta mladih.
Prijave s dokumentacijom podnose se na adresu Zagrebačko kazalište mladih, Teslina 7, 10000 Zagreb, u vremenskom razdoblju od 19. listopada do 27. listopada 2020. godine, s naznakom za koje radno mjesto se podnose.
Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Odluka o rezultatima izbora bit će objavljena na mrežnim stranicama Zagrebačkog kazališta mladih. Objavom Odluke o rezultatima izbora smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima izbora.
Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Poslodavac

Poslodavac: ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH
Kontakt:pismena zamolba: Teslina 7, Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI