Naslovnica > VIJESTI > Kazalište traži pravnika / pravnicu

Kazalište traži pravnika / pravnicu

Natječaj vrijedi do: 7.2.2020.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 30.1.2020.
Natječaj vrijedi do: 7.2.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici: Engleski jezik
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Opis posla:
Sudjeluje u izradi Planova i programa, razvojnih projekata Kazališta, prijedloga općih akata te u izradi prijedloga odluka i ugovora iz djelokruga Kazališta. U suradnji s referentom nabave i Voditeljem poslova nabave izrađuje pozive za dostavu ponuda i natječajne dokumentacije sukladno ZJN, sudjeluje u postupcima nabave zaključno s izradom ugovora. Surađuje s ostalim organizacijskim jedinicama Kazališta u rješavanju dnevnih problematika. Daje smjernice i pravna tumačenja zakonske regulative. Nadzire, tumači i daje smjernice za poštivanje zakonskih i podzakonskih i internih akata. Nadzire provođenje akata u  Kazalištu te predlaže mjere unapređenja zakonskim i podzakonskim aktima. Surađuje sa organizacijskim jedinicama kao stručni savjetnik. Pokreće postupak za izradu za tehničke specifikacije za potrebe Službe i kontrolira ispravnost izrađenih troškovnika u suradnji s Voditeljem nabave, koju dostavlja rukovoditelju Službe na odobrenje. Izrađuje prijedloge dopisa, odluka i drugih internih akata u domeni organizacijske jedinice te iste supotpisuje uz Rukovoditelja Službe. Supotpisuje prijedloge odluka Intendanta, zahtjeve za nabavu i internu i eksternu korespondenciju iz djelokruga rada Kazališta. Zastupa Kazalište pred sudskim tijelima. Izrađuje tjedne izvještaje o radu i izvještaje o uočenim nepravilnostima u svezi rada radnika u suradnji s referentom za ljudske resurse te predlaže Voditelju službe korektivne mjere. Izrađuje prijedloge svih ugovora o poslovnim odnosima, općih akata, planova i programa rada i razvoja, te odluka ili zaključaka organa Kazališta uključujući i dokumentacijuvezanu za rad Kazališnog vijeća. Provodi odluke Intendanta. Prati stručnu literaturu, zakone i propise iz svog djelokruga rada. Kontrolira i parafira/supotpisuje razne dopise, interne narudžbe, odluke, ugovore, evidencijske kartone o odrađenim satima rada za radnike Službe. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog voditelja.

Potreban položen stručni ispit iz područja javne nabave. Ukoliko djelatnik ne posjeduje navedeni ispit ovezan je u roku od 6 mjeseci od zasnivanja radnog odosa isti položiti.

Kandidat je u obvezi uz svoju molbu dostaviti :
Životopis
Izvadak iz ERPS-a
Preslika dokaza o postignutoj stručnoj spremi

 

Poslodavac

Poslodavac: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA
Kontakt:e-mailom: kadrovska@knk-zajc.hr

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI