Login za korisnike

(Samoća) ipak je san

Neobjavljeni roman Sime Mraovića inspirirao je Ljiljanu Gvozdenović koja je baš po njemu stvorila plesnu predstavu kojom obilježava 35 godina umjetničkog djelovanja.

***

Povodom obilježavanja 35 godina umjetničkog djelovanja Ljiljane Gvozdenović u  zagrebačkom HNK premijerno će zaigrati predstava  (Samoća) ipak je san, čiji je jedan segment već praizveden i to - u tokijskom Valentino Dance Centru na International Gala večeri u svibnju 2009.

Predstava je inspirirana neobjavljenim tekstovima iz romana 'Doktor Biblija'  u prosincu 2008. preminulog novinara i književnika Sime Mraovića. Prema riječima autorice:'... tekstove koji se koriste u ovoj predstavi pročitala sam prvi put u dnevnom tisku nakon smrti pjesnika i pisca Sime Mraovića. Vrlo su mi bliski. Nisam ih pokušala pokretom tumačiti i uobličiti, oni su poticaj za događaj. Razmišljanja o snu i smrti... gdje je granica... i gdje smo zapravo kada sanjamo.. ili kada smo mrtvi... Lice čovjeka u snu. Podsvjest?Skrovišta običaja i nasljeđa . Živimo, sanjamo ili sanjamo da živimo. Buđenje ponekad donosi olakšanje… Ipak je san...'

Osim tekstova Sime Mraovića,  u predstavi se  koriste  skladbe različitih  skladatelja: Luke  Sorkočevića, Ludwiga  Minkusa, Pietra Mascagnia, Antonina Dvoraka, Borisa Papandopula i Richarda Wagnera, a osim plesača u predstavi igraju i operna pjevačica Ivanka Boljkovac, te član Drame HNK - Tomislav Stojković.

"Ni zdravlje nije jamac sreće. Osvrnite se pa ćete čuti jad i kuknjavu nad svojom sudbinom iako se radi o zdravim ljudima. Ako pridodamo i one koji neprestano cvile, a džepovi su im puni para, možemo zaključiti da živimo u vrijeme kada će samo budala priznati da mu je dobro, da je zadovoljan životom i da pristojno živi. Iako skršen, ja sam valjda jedna od tih budala"...
Simo Mraović

***

Autorica predstave Ljiljana Gvozdenović rođena je 1955. u Vinkovcima, u Zagrebu završava Školu za klasični balet 1974.godine i dobiva angažman u Baletu HNK-a u Zagrebu. Početkom osamedesetih boravi u Kijevu gdje igra u baletima  'Labuđe jezero' i 'Giselle'. Po povratku u Zagreb dobiva status prve solistice zagrebačkog baleta. Ljiljana Gvozdenović surađivala je s poznatim baletnim pedagozima i koreografima poput Natalije Dudinskaje, Waczlawa OrlikowskogMilka Šparembleka, osim sa zagrebačkim baletom  na svjetskim pozornicama gostvala je i surađivala s skupinom 'Ballet International Berlin'.

Od 1993.godine  kao baletna majstorica i asistentica radi s  mnogim koreografima  na repertuarnim baletnim predstavama zagrebačkog HNK-a.

Od 1995. godine često surađuje s Baletom HNK-a u Splitu, gdje  na scenu  postavlja balete 'Giselle', 'Ščelkunčik', 'San ivanjske noći', 'Kuću pokraj mora', te u sezoni 1998./99. obnaša dužnost ravnateljice baleta.  Do danas radi kao baletna majstorica, pedagoginja i koreografkinja  u  zagrebačkom Baletu.


Odgovori

POVEZANE VIJESTI