Naslovnica > VIJESTI > Traži se stručni suradnik za odnose s javnošću i razvoj publike (m/ž)

Traži se stručni suradnik za odnose s javnošću i razvoj publike (m/ž)

Natječaj vrijedi do: 12.4.2019.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Radno mjesto

Mjesto rada: RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 3.4.2019.
Natječaj vrijedi do: 12.4.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike
excel
osnove korištenja računala u Windows okruženju
word

Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Opis poslova: Predlaganje plana i program rada u području odnosa s javnošću i razvoja publike te podnošenje izvješća o ostvarivanju plana i programa iz svog djelokruga poslova; obavljanje poslova vezanih uz javne medije, društvene mreže, medijsku promidžbu  programa Ustanove; pronalazak sponzora, donatora i pokrovitelja projekata Ustanove HKD-a.
Strani jezici: potrebno je poznavati jedna od stranih jezika (razumijevanje C1, govor B2, pisanje B2)

Hrvatski kulturni dom na Sušaku,  Strossmayerova 1, 51000 Rijeka raspisuje

N a t j e č a j
za radno mjesto
stručnog/e suradnika/ce za odnose s javnošću i razvoj publike u HKD-u
- 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 20 mjeseci (m/ž) –

Uvjeti:Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Prednost se daje kandidatima koji imaju iskustvo ili edukaciju iz razvoja publike
Najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Poznavanje jednog stranog jezika
Poznavanje rada na računalu
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
- kratak životopis
- dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika diplome)
- preslika osobne iskaznice
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima za raspisano radno mjesto (potvrda HZMO-a ili e-zapis i potvrda poslodavca ili preslika ugovora o radu).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je do 12. travnja 2019. godine. Kandidati/kandidatkinje koji ispunjava uvjete natječaja bit će pozvani na prethodnu provjeru sposobnosti (test) te na razgovor u slučaju da su zadovoljili pisani dio provjere. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu prijava. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od dvadeset mjeseci uz probni rok od dva mjeseca.
Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, 51000 Rijeka s naznakom «Natječaj za stručnog/e suradnika/ce za odnose s javnošću i razvoj publike u HKD-u - ne otvaraj».
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze  iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Poslodavac

Poslodavac: Hrvatski kulturni dom na Sušaku
Kontakt:pismena zamolba: HKD, Strossmayerova 1, 51000 Rijeka
e-mailom: ravnatelj@hkd-rijeka.hr

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI