Naslovnica > VIJESTI > Traži se voditelj kulturnih djelatnosti (m/ž)

Traži se voditelj kulturnih djelatnosti (m/ž)

Natječaj je otvoren do 8. 8. 2018. godine.
Share on facebook
Share on twitter

Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Na temelju članka 31. Statuta i članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Novi Zagreb, Centar za kulturu Novi Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– viši stručni suradnik – voditelj kulturnih djelatnosti – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme.

Uvjeti:

– VSS društvenog ili humanističkog smjera ili VSS iz područja umjetnosti i 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u djelatnosti kulture

– znanje rada na računalu

– poznavanje engleskog jezika

– razvijena komunikativnost i organizacijske sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

– ovjeren preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,

– elektronički zapis o radnopravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrdu o poznavanju engleskog jezika izdanu od ovlaštene ustanove, u izvorniku ili ovjerenom presliku,

– preslik domovnice,

– izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci),

– životopis s opisom dosadašnjeg rada.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve isprave propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, kojima to svoje pravo dokazuje, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu istih.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Centar za kulturu Novi Zagreb, Trg Narodne zaštite 2, 10020 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj kulturnih djelatnosti – ne otvaraj«.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 1. 8. 2018. do 8. 8. 2018. godine.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke.

Centar za kulturu Novi Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI