Login za korisnike

Koreografska fantazija br.3

Marjana Krajač nastavlja svoj nagrađivani plesni serijal…

***

Koreografska fantazija br.3, novo djelo iz nagrađivane serije (Nagrada hrvatskog glumišta za najbolje koreografsko ostvarenje u plesnoj predstavi i Nagrada za najbolju koreografiju koju dodjeljuje Udruga plesnih umjetnika Hrvatske), produbljuje polje razmatranja koreografije i njezinih izvedbeno-ontoloških simptoma i nastoji istražiti poluge plesa kao afirmativnu proizvodnju memorije koja omogućuje da kodove forme čitamo kao artikulaciju estetskih ideja i njihovih dosega, pa i njihovih transformacija ili rekontekstualizacija.

U izvedbi pet plesnih umjetnika, Filipe Bavčević, Marina Lemića, SilvieMarchig, Sare Piljek, Nastasje Štefanić, i s radnim podnaslovom Otvoreni procesi, Koreografska fantazija br.3 razmatra plesnu izvedbu kao širi umjetnički zahvat.

Ili kako kaže službena najava:

"Čini nam se važnim ostati lojalnim procesnosti plesa i njegova gradiva te uvijek iznova etablirati postavke povijesne moderne u samoj namjeri plesnog rada. Strpljivim istraživanjem pojedinačnih slojeva, Otvoreni procesi razmatraju plesni rad u dubinu, otvarajući nove optike u tom kontinuiranom istraživanju koreografskoga."


Odgovori

POVEZANE VIJESTI