Login za korisnike

Odjednom odasvuda

Koautorski plesni duet Brune Isakovića i Mie Zalukar.

***

Koautorski plesni duet Brune Isakovića i Mie Zalukar Odjednom odasvuda istražuje ukupnost utjecaja na (i)racionalne odluke i stanja te kroz pokret i susret dvaju tijela donosi spektar značenja i kvalitetu njihovog naboja na površinu.

"Satkani smo od svoje povijesti, naša su djela rezultat životnih iskustava, naših (ne)sigurnosti i osobnih stremljenja ka budućnosti. Odjednom odasvuda rastvara složenu strukturu naših odluka i kroz njihove procijepe pojačava vidljivost onoga što nije naočigled prisutno.", kažu autori.

autorski tim
Bruno Isakovićautor koncepta
Mia Zalukarautor koncepta
Dora Đurkesacautor videa
Katarina Pejovićdramaturg

izvođači
Bruno Isaković
Mia Zalukar

Odgovori