Login za korisnike

Jovadin

***

autorski tim
Octavio Cintolesikoreograf
Emil Hamarinspicijent
Kamilo Tompascenograf
Ivo Malecskladatelj
Mladen Škiljanredatelj
Jasna Novakkostimograf

izvođači
Andro LušičićKristo, spičar
Branko ŠantićAntun Župjanin
Ceco Zamurovićmužici / liječnici / suci / soldati / madžor / manigodo / brgaćani
Emil GladPurgonijo, liječnik
Emil HamarMara Župka
Fabijan Šovagovićmužici / liječnici / suci / soldati / madžor / manigodo / brgaćani
Ivo FiciLankronijo, liječnik
Jean-Baptiste Poquelin Molière
Jovan LičinaArlekini
Krešimir Zidarićmužici / liječnici / suci / soldati / madžor / manigodo / brgaćani
Krunoslav Valentićmužici / liječnici / suci / soldati / madžor / manigodo / brgaćani
Ljiljana GenerAnica, kći Renova
Mladen ŠermentReno
Nevenka Nela EržišnikArlekina (Jela)
Pero KvrgićJovadin
Vanja DrachMaskariljo
Velimir ChyitilArlekini
Vesna StarčevićKata Lopujka
Zorko RajčićDžono, ljubavnik Aničin
Zvonimir JurićArlekini

Odgovori