Login za korisnike

Kafetarija

Legendarni naslov vraća se na Igre, a kultnu predstavu Tomislava Radića pokušat će nadmašiti Vinko Brešan.

***

U prijevodu i adaptaciji Frana Čale na dubrovački govor (1972.) Kafetarija (prema djelu La Bottega del caffè, jednoj od najuspješnijih komedija talijanskog komediografa Carla Goldonija) je premijerno na Igrama postavljena u režiji Tomislava Radića 1978. godine na Gundulićevoj poljani kao predstava Kazališta Marina Držića, a na repertoaru se zadržala punih deset godina. Radnja komedije odvija se u kavani kao malom svijetu u kojem vladaju sva pravila velikoga svijeta, gdje se znatiželja i zavist izmjenjuju sa slatkim ljubavnim dogodovštinama.

Drži se remek-djelom pučkoga teatra Igara, predstavom koju je publika obožavala te koje se i danas živo sjeća. Prvi put nakon te legendarne produkcije, Kafetariju Dubrovačke ljetne igre u izvedbi Festivalskoga dramskog ansambla postavljaju ispred Sponze u režiji Vinka Brešana, koji predstavu s dramaturginjom Mirom Muhoberac i Festivalskim dramskim ansamblom smješta u sedamdesete godine godine 20. stoljeća i razigrava je s puno glazbe i plesa s Matom Matišićem, koji potpisuje obradu glazbe iz sedamdesetih i tekstove songova, i koreografkinjom Ana-Marijom Bogdanović.

autorski tim
Maja Marušićkorepetitor
Virginia Bolfekinspicijent
Mira Muhoberacdramaturg
Frano Čale prevoditelj
Ana-Maria Bogdanovićkoreograf
Dubravka Skvrceasistent kostimografa
Rade Stamenkovićoblikovatelj svjetla
Jadranko Račićinspicijent
Vinko Brešanredatelj
Julia Martinovićasistent redatelja
Maro Martinovićjezični savjetnik
Marin Gozzescenograf
Mate Matišićautor obrade glazbe
Doris Kristićkostimograf

izvođači
Aida MachiedoDubrovčani i Dubrovkinje / gosti i gošće u Gradu i u kafetariji / putnice i putnici / furesti i fureste
Anđela RamljakSlađana, balerina
Ante ĐurkovićDubrovčani i Dubrovkinje / gosti i gošće u Gradu i u kafetariji / putnice i putnici / furesti i fureste
Barbara Lončarić LučićDubrovčani i Dubrovkinje / gosti i gošće u Gradu i u kafetariji / putnice i putnici / furesti i fureste
Branimir Vidić FlikaLujo, vlasnik kartašnice
Branko Pjer MeničaninLukša, dubrovački gospar
Carlo Goldoni
Dubrovački komorni zbor
Edi JertecInspektor
Fabijan Pavao MedvešekDubrovčani i Dubrovkinje / gosti i gošće u Gradu i u kafetariji / putnice i putnici / furesti i fureste
Jelena MarinčićDubrovčani i Dubrovkinje / gosti i gošće u Gradu i u kafetariji / putnice i putnici / furesti i fureste
Jelica ČučevićDubrovčani i Dubrovkinje / gosti i gošće u Gradu i u kafetariji / putnice i putnici / furesti i fureste
Kazališna družina Kolarin
Linda BegonjaLukrecija, putnica, Karlova žena
Luka ČerjanMali u brijačnici
Marija ŠkaričićBlage, Dživova žena
Maro DrobnićMali u kartašnici
Maro MartinovićKarlo, navodni konte
Mate Matišićglazbenik
Matej LisičićDubrovčani i Dubrovkinje / gosti i gošće u Gradu i u kafetariji / putnice i putnici / furesti i fureste
Nika BurđelezDumna
Nikola BaćeToni, konobar u Frana
Nikša ButijerNikša ButijerFrano, kafetijer
Nikša KušeljNikša KušeljDživo, trgovac
Paulina BačićDubrovčani i Dubrovkinje / gosti i gošće u Gradu i u kafetariji / putnice i putnici / furesti i fureste
Petar PuljićMali u kafetariji
Rikard Riki KužninDubrovčani i Dubrovkinje / gosti i gošće u Gradu i u kafetariji / putnice i putnici / furesti i fureste
Stanko Kovačićglazbenik
Toma Matišićglazbenik

Odgovori