Login za korisnike

Odraz

Predstva koja ispituje prostor između naučenog (akademskog) i prirodnog (slobodnog) ljudskog pokreta ili još jedno pionirsko istraživanje Marije Ščekić.

***

Marija Šćekić, osnivačica je i umjetnička direktorica umjetničke organizacije Histeria Nova koja se bavi stvaranjem multimedijalnih predstava, znanstvenim i umjetničkim istraživanjem te edukacijom.

U novom projektu koristeći se preciznom i kompleksnom formom otvorenog koreografiranja (OFC), Šćekić - kaže službena najava - "prodire u najdublje i najskrivenije psiho-fizičke prostore svojih plesača izvlačeći iz njih refleksne, nenaučene, animalne, sirove, suptilne podrhtaje tijela koje usmjerava ka harmonizaciji njihovih posve suprotnih dinamika i plesnih estetika. Svrha kreativnog rada dvoje plesača i njihove mentorice je u stvaranju i prikazu plesnog izraza koji se nalazi u srži samog sjecišta suvremenog i urbanog plesnog stila."

Predstava Odraz prikazuje refleksiju onoga što izvođači Lucija Mikas i Elvis Hodžić jesu u svojoj srži, htjeli oni to ili ne. Predstavom Odraz istražuje se prostor između naučenog (akademskog) i prirodnog (slobodnog) ljudskog pokreta kojim dvoje umjetnika već godinama komuniciraju, ali se u biti, ne razumiju. Niti jedno od njih svojom formom kretanja i plesnim obrazovanjem ne pripada mainstream okvirima pa su samim tim svojevrsni odmetnici na hrvatskoj plesnoj sceni. Jesu li uistinu takvi ili samo žive i plešu “u sjeni” poznatog i društveno prihvatljivog?

autorski tim
Marija Šćekićredatelj

izvođači
Elvis Hodžić
Lucija Mikas

Odgovori

POVEZANE VIJESTI