Naslovnica > GLAVNE VIJESTI > Traži se ravnatelj kazališta

Traži se ravnatelj kazališta

Rok za prijave od 30 dana počeo je teći 21.10.2016.
Share on facebook
Share on twitter

Nakon što je prvi neslavno propao, Kazališno vijeće Komedije raspisalo je i drugi natječaj za ravnatelja. No, iako je odluku o raspisivanju vijeće donijelo 11. listopada, oglas se u Narodnim novinama pojavio - deset dana kasnije. Tekst natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Zagrebačko gradsko kazalište »Komedija«, Zagreb, Kaptol 9, na temelju odluke Kazališnog vijeća broj 714/2016 i 719/2016 od 11. 10. 2016., raspisuje

PONOVLJENI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zagrebačkog gradskog kazališta »Komedija«.

Za ravnatelja kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske);

– da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

– da ima pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti

– da ima znanje jednoga stranog jezika.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Kazališnog vijeća, na četiri godine.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Zagrebačkoga gradskog kazališta »Komedija« sastavni je dio natječaja.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji, dostupni su kandidatima na uvid u prostorijama Zagrebačkoga gradskog kazališta »Komedija«, Zagreb, Kaptol 27, od objave natječaja u Narodnim novinama do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj radnim danom (ponedjeljak – petak), od 12 do 15 sati uz prethodnu najavu.

Podatke koje sazna uvidom kandidat ne smije javno iznositi ni objavljivati.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi,

– elektronički zapis o radnopravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrdu o znanju jednoga stranog jezika izdanu od ovlaštene ustanove,

– životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– prijedlog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadržava financijski i kadrovski plan ostvarenja programa.

Natječajna dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se, u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Zagrebačko gradsko kazalište »Komedija«, Zagreb, Kaptol 9, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru ravnatelja/ravnateljice Zagrebačkoga gradskog kazališta »Komedija«, Zagreb, Kaptol 9.

Zagrebačko gradsko
kazalište »Komedija«, Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite naš dnevni Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE
NAJNOVIJE