Login za korisnike

Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali

Brojnim nagradama ovjenčana predstava koju je režirala i u njoj igra Mirjana Karanović.

***

Kako kaže sama autorica teksta:

"Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali je drama koja koncept role play-a, kao i sve druge narativne tehnike kojima se koristi, kako monološke, tako i dijaloške, pa i jezik sam, izvrće u njihove suprotnosti i pokazuje nemogućnost jednostavnog pokušaja – ispričati sopstveni život nepoznatoj osobi tokom jedne večeri. U junu, u javnom toaletu, Mara, žena u četrdesetim godinama i Milan, koji te večeri slavi rođendan, još uvijek tinejdžer, (slučajno?) se sreću i pokušavaju da ispričaju jedno drugom sopstvene živote. Kao okidače za sjećanja koriste slučajne natpise po pločicama WC-a, a nepouzdanost i nepostojanost bilo kog tjelesnog, emotivnog ili mentalnog sjećanja se kroz četiri scene u kojima igraju arhetipske odnose majka-sin, otac-kćerka, brat-sestra i ljubavnica-ljubavnik, pokazuju se kao jedine istine koje je o samom sebi moguće izreći.

Dramski tekst Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali pisala sam u Kelnu, Gisenu i Beogradu, tokom ljeta i jeseni 2013. godine, kada sam se tek preselila u Njemačku i počela svakodnevni život između više jezika i više država. Takav život podrazumijevao je semantičke, komunikativne pa i tjelesne lomove i rupe, kakvim ovaj tekst i na planu forme i na planu sadržaja obiluje. Drama je imala scensko čitanje u okviru programa Biseri iz upravničkih fioka u Ustanovi kulture „Parobrod“ u Beogradu u martu 2014. godine, sa glumcima Natašom Tapušković i Mladenom Soviljem, i u režiji Snežane Trišić. U maju ove godine, u okviru festivala Nova drama u Bratislavi, bit će predstavljena knjiga na slovačkom jeziku My sme tí, na kterých nás rodičia upozorňovali, u prevodu Vladislave Fekete, i izdanju Pozorišnog Instituta iz Bratislave."

Redateljica, proslavlejna glumica Mirjana Karanović, koja u predstavi i sama igra, o cijelom projektu kaže ovo:

"Kada sam prvi put pročitala ovaj tekst, preplavile su me emocije koje izbijaju iz njega. Prepoznala sam u njemu slojeve moje duše. Moje tuge, strahove, čežnje, praznine koje ostaju iza ljudi koje sam voljela. U njemu sam prepoznala sva moja bića koja uporedo žive u meni. Djevojčicu koja čezne za pažnjom svog oca, prazninu majke koja više nema svog sina, neizmjernu ljubav djevojke prema bratu i žudnju zrele žene za životom.

Ja nisam režirala ovu predstavu. Ova predstava je igra i mi smo igrači. Ona ništa ne objašnjava. Ona se otkriva. Ona se čuje i vidi i osjeća. "

Predstava je osvojila svu silu nagrada:

  1. Nagrada "Miodrag Žalica" za najbolji izvedeni bosanskohercegovački dramski tekst - Tanja Šljivar - XV Festival bosanskohercegovačke drame Zenica 2016.
  2. Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje (za najbolju glumicu) - Mirjana Karanović - XV Festival bosanskohercegovačke drame Zenica 2016.
  3. Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje mladog glumca / glumice - Enes Salković - XV Festival bosanskohercegovačke drame Zenica 2016.
  4. Nagrada za najbolji dramski tekst - Tanja Šljivar - 61. Sterijino pozorje, Novi Sad, Srbija, 2016.
  5. Nagrade Fonda "Dara Čalenić" za najboljeg mladog glumca - Enes Salković - 61. Sterijino pozorje, Novi Sad, Srbija, 2016.
  6. Nagrada za najbolju glumicu - Mirjana Karanović - Festival internacionalnog alternativnog teatra FIAT 2016, Podgorica, Crna Gora
autorski tim
Tanja Šljivarautor teksta
Emin Hajrićasistent redatelja
Alica Arnautlektor
Draško Adžić skladatelj
Enes SalkovićEnes Salković
Sonja Vukićevićasistent suradnika za scenski pokret
Mirjana Karanovićredatelj
Sabina Trnkascenograf

izvođači
Mirjana KaranovićMara

Odgovori

POVEZANE VIJESTI