Search
Close this search box.

ADU podržava Jokića i Ekspertnu skupinu

Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu uputila je otvoreno pismo ministru MZOS-a, u kojem izražava pismo podrške nastavku rada ekspertne skupine za provođenje kurikularne reforme.

Pismo prenosimo u cijelosti.

***

Akademija dramske umjetnosti
Sveučilište u Zagrebu
Otvoreno pismo ministru MZOS-a

Pismo podrške nastavku rada ekspertne skupine za provođenje kurikularne reforme Zagreb, 25.05.2016.

Poštovani gospodine ministre,

Slijedom iznesenog Zaključka saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu od 19. svibnja 2016., smatramo svojom dužnošću izraziti javnu podršku nastavku rada Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme sukladno cilju 2. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje i njezinu voditelju, znanstvenom suradniku, dr. sc. Borisu Jokiću.

Ovim putem apeliramo da s mjesta ministra znanosti, obrazovanja i sporta učinite sve nužne radnje kako bi se reforma obrazovanja održala i počela provoditi; sigurni smo kako iz pozicije sveučilišnog nastavnika razumijete kako se ne radi o političkom, već o pitanju temeljnog nacionalnog interesa.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta molimo za osiguranje neophodne sustavne i materijalne podrške Ekspertnom timu i u sljedećim koracima:
. Dovršavanje odgovora s obrazloženjima autorima svih prijedloga pristiglih tijekom stručne rasprave
. Dovršavanje druge verzije svih prijedloga dokumenata u koje su ugrađene prihvaćene sugestije iz stručne rasprave; upućivanje istih u javno savjetovanje i provođenje javnog savjetovanja
. Dovršavanje druge verzije svih prijedloga dokumenata u koje su ugrađene prihvaćene sugestije iz javne rasprave
. Izrada finalne verzije prijedloga svih kurikulumskih dokumenata za eksperimentalnu primjenu
. Objava javnog poziva školama za sudjelovanje u eksperimentalnoj primjeni i odabir škola
. Priprema odabranih škola za eksperimentalnu primjenu, intenzivna edukacija učitelja, priprema metodičkih priručnika i nastavnih materijala za eksperimentalnu primjenu
. Priprema metodologije za praćenje i evaluaciju eksperimentalne primjene
. Eksperimentalna primjena uz praćenje i evaluaciju
. Priprema dokumentacije za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda (EFS)

Podsjećamo, članovi Ekspertne radne skupine izabrani su na javnom pozivu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske na temelju profesionalnog životopisa i u skladu s propisanim formalnim i suštinskim uvjetima, standardima i mjerilima javnog poziva.

Dodatno gore navedenome, činjenica da se predložene promjene nastavljaju na brojne vrijedne pokušaje i inicijative započete u prethodnih 25 godina iz kojih su preuzeta dobra rješenja i pravci, te uzimajući u obzir da se dosadašnja procedura pripreme kurikularne reforme svojom formalnim pristupom, strukturiranim radom, poštivanjem zakonskih okvira i strateških dokumenata, te nadasve svojim sadržajnim rezultatima, bazira na jasno definiranim temeljnim vrijednostima obrazovanja i interesu djece i mladih, ne vidimo opravdanje za uključivanje dodatnih deset stručnjaka u ekspertnu grupu, predloženih od strane saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Razlog koji se navodi u Zaključku Odbora, " Predloženu kurikularnu reformu potrebno je uskladiti sa Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologije u onom dijelu koji se odnosi na jačanje STEM područja u procesu obrazovanja. S tim u vezi sedmeročlanu Ekspertnu skupinu za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje potrebno je dopuniti po jednim predstavnikom iz sljedećih struka: kemija, biologija, fizika, matematika, informatika, hrvatski jezik, povijest, pedagogija, tjelesni odgoj i likovni odgoj", ne smatramo valjanim budući da pet od deset novih članova Ekspertne skupine bi trebali doći iz područja hrvatskog jezika, povijesti, pedagogije, tjelesnog i likovnog odgoja.

Mišljenja smo da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta treba odbaciti Zaključke saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu od 19. svibnja 2016.

Između 15. ožujka i 15. svibnja 2016. provedena je stručna rasprava o prijedlozima 52 kurikulumska dokumenta. Tijekom stručne rasprave pristiglo je 2759 komentara, od čega je 1846 u obliku zaključaka sa skupova učitelja i nastavnika, a 913 je komentara individualnih stručnjaka, institucija i organizacija. Na skupovima učitelja i nastavnika na kojima se raspravljalo o prijedlozima dokumenata sudjelovalo je 64.847 osoba.

Kao što je i navedeno u uvodnim dokumentima nacionalnih kurikuluma, cjelovita kurikularna reforma je, između ostaloga, usmjerena na: razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, povećanje razine funkcionalnih pismenosti učenika, povezanost obrazovanja s interesima, životnim iskustvima, potrebama i mogućnostima, obrazovanju kako bi se osigurala relevantnost sadržaja i metoda učenja i poučavanja za sadašnji i budući život učenika te primjerenost njihovoj razvojnoj dobi.

Kako je cijeli tijek kurikularne reforme karakterizirala otvorenost, stručni skupovi, uključivanje stručne i zainteresirane javnosti, te kako je u sljedećoj fazi razvoja projekta planirano osnivanje konzorcija ustanova, među kojima će se individualno i grupno uključiti predstavnici visokih učilišta hrvatskih sveučilišta i budući da je reformom planirana izgradnja i održivost sustava informiranja i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika za provedbu cjelovite kurikularne reforme, ne vidimo razloga za nepovjerenje i uskraćivanje daljnje podrške u radu Ekspertnoj skupini kao i svim članovima stručnih skupina uključenima u kurikularnu reformu.

S poštovanjem,

Uprava Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Komentirajte

POVEZANE VIJESTI
PRATITE NAS I NA
INBOX

Ne propustite
naš
Newsletter

Sažetak svih vijesti objavljenih prethodnog dana dostavljamo svakog jutra u vaš inbox

NAJČITANIJE