Naslovnica > VIJESTI > INFO > Dva kazališta traže ravnatelje

Dva kazališta traže ravnatelje

Rok za prijave od 30 dana vrijedi za oba natječaja, a počeo je teći 4. svibnja.
Share on facebook
Share on twitter

Tekstove oba natječaja prenosimo u cijelosti.

***

Zagrebačko gradsko kazalište »Komedija«, Zagreb, Kaptol 9, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje

– ravnatelja/ravnateljice Zagrebačkog gradskog kazališta »Komedija«.

Za ravnatelja kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske);

– da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

– da ima pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti

– da ima znanje jednog stranog jezika.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Kazališnog vijeća, na četiri godine.

Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Zagrebačkog gradskog kazališta »Komedija« sastavni je dio natječaja.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji, dostupni su kandidatima na uvid u prostorijama Zagrebačkog gradskog kazališta »Komedija« Zagreb, Kaptol 27, od objave ovoga natječaja u Narodnim novinama do isteka roka za podnošenje prijava na natječaj radnim danom (ponedjeljak – petak), od 12 do 15 sati uz prethodnu najavu.

Podatke koje sazna uvidom kandidat ne smije javno iznositi ni objavljivati.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati su dužni priložiti životopis i četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Prijave s prilozima dostavljaju se, u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Zagrebačko gradsko kazalište »Komedija«, Zagreb, Kaptol 9, s naznakom »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu«.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru ravnatelja/ravnateljice.

Zagrebačko gradsko
kazalište »Komedija«
Zagreb

***

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine 71/06, 121/13 i 26/14) i članka 26. Statuta Zagrebačkog kazališta lutaka od 19. 3. 2007., 12. 11. 2013., 13. 3. 2015. i 21. 4. 2015., Kazališno vijeće Zagrebačkog kazališta lutaka raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje

– ravnatelja/ravnateljice Zagrebačkog kazališta lutaka.

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

– istaknuti i priznati stručnjak na području kulture, s najmanje pet godina rada u kulturi

– znanje jednog stranog jezika.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Kazališnog vijeća, na četiri godine.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarivanja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Zagrebačkog kazališta lutaka, sastavni je dio ovoga natječaja.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji, dostupni su kandidatima na uvid u tajništvu Zagrebačkog kazališta lutaka, Zagreb, Trg kralja Tomislava 19/1, radnim danom (ponedjeljak – petak) od 9 do 14 sati od dana objave ovoga natječaja do dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Podatke koje sazna uvidom, kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati su dužni priložiti životopis s opisom dosadašnjeg rada i četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Prijave s prilozima podnose se u roku od trideset dana od objave natječaja, na adresu: Zagrebačko kazalište lutaka, Trg kralja Tomislava 19/1, 10000 Zagreb, s naznakom »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu«.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru ravnatelja/ravnateljice.

Zagrebačko kazalište lutaka
Zagreb

ZAŠTIĆENI SADRŽAJ

Zanima vas cijeli tekst?

Teatar.hr financira se isključivo sredstvima svojih čitatelja. Stoga ostatak ovog teksta možete pročitati samo uz pretplatu ili SMS plaćanje. Pretplatiti se možete već za 1 kn dnevno.

Odgovori

Share on facebook
Share on twitter
POVEZANE VIJESTI