Login za korisnike

Pad

Miran Kurspahić o padu Vukovara.

***

Autorski projekt Mirana Kurspahića postmoderni je dramski kolaž nastao interpolacijom autentičnih povijesnih dokumenata i napisanog,  izmišljenog dramskog teksta koji  - tvrdi sam autor - "propituje povijesne i društvene "istinitosti"".

Priča je to o padu Vukovara, a kako kaže Kurspahić i "padu ljudskih i moralnih vrijednosti koje su uslijedile u godinama poslije. "

Službena najava obećava kako se predstava neće baviti samo onim "što bi bilo kad bi bilo" tezom, već će "spajanjem nespojivog, otvarati prostor za dramsko, a konzekventno i društveno propitivanje dane problematike".


Odgovori