Naslovnica > VIJESTI > DRAMA > Radio pregled tjedna

Radio pregled tjedna

Novi radijski tjedan obiluje premijerama od kojih izdvajamo 'Jesenske cvijetke' Janka Leskovara, 'Slike od zvuka' Vanje Pagar, 'Svemirsku prisutnost' Branke Žodan te radio roman 'Ledina' Božice Brkan.