Login za korisnike

Malo blago

Tekst o tri generacije žena u jednoj obitelji, kćerki Amber, majci Lorraine i baki Kay, i njihovim životnim zgodama i nezgodama.

***

Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu dramsku sezonu 2015/2016 otvara naslovom Malo blago irske dramatičarke Elaine Murphypraizvedenom na Dublin Fringe Festivalu, a 2009. godine nagrađenom na najpoznatijem fringe festivalu, onom u Edinburghu. Tekst o tri generacije žena u jednoj obitelji, kćerki Amber, majci Lorraine i baki Kay, i njihovim životnim zgodama i nezgodama pisan je u monološkoj formi, a u Varaždin dolazi u režiji Tomislava Pavkovića. Ova komorna drama igra na sceni Zvonimir Rogoz, a radi se o hrvatskoj praizvedbi komada, koji je za ovu prigodu preveo sam redatelj.

Tekst je adaptiran na varaždinski sleng, pa tako junakinje postaju Kaja, Lorena i Klara,  one šeću Korzom, rade u Varteksu i žive u POS-ovim zgradama, a naslovni little gem u igri riječi postaje malo blago, odnosno mali Blago. Lokalizaciju teksta potpisuje jedna od glumica u predstavi, Ljiljana Bogojević, a govori se urbanim varaždinskim govorom.

U monološkoj formi, ove tri žene prepričavaju svakodnevne situacije kroz nekoliko mjeseci svojih života, koje su obilježili dramatični događaji poput trudnoće maturantice Klare, teške bolesti Kajinog supruga, zahtjevne uloge majke i zaposlene žene kod Lorene, ali i mnoštvo lijepih trenutaka - tekst balansira na tankoj granici između komike i tragike, a redatelj je u prvi plan odlučio staviti glumačke interpretacije triju glumica različitih generacija.

autorski tim
Elaine Murphyautor teksta
Žarka Krpankostimograf
Vid Novak Kralj skladatelj
Ljiljana Bogojevićjezični savjetnik
Marijan Štrlekoblikovatelj svjetla
Tomislav Pavkovićredatelj

izvođači
Hana Hegedušić
Ljiljana Bogojević
Vini Jurčić

Odgovori