Login za korisnike

Heraklo – Alkestida

***

autorski tim
Darjana Blaćekorepetitor
Davor Bobićskladatelj
Neven Jovanovićprevoditelj
Ivan Faktorautor videa
Ivan Plazibatasistent redatelja
Euripidautor teksta
Ksenija Zecsuradnik za scenski pokret
Zlatko Bourekscenograf
Đurđa Škavićjezični savjetnik
Sanja Ivićdramaturg
Ozren Prohićredatelj
Irena Šušackostimograf
Hana Leticaasistent kostimografa
Deni Šesnićoblikovatelj svjetla

izvođači
Alen Šalinovićkor / maske
Alma PricaAlma PricaMegara / Alkestida
Barbara VickovićIrida
Branka CvitkovićAlkestidina sluškinja
Damir MarkovinaApolon
Dragan DespotHeraklo
Dušan Gojićkor
Gregor Grga Cipek djeca
Ivan Bošnjaktrombon
Ivan Brkićkor
Ivan Jončićkor / maske
Ivica Geček tuba
Marko Bobičanectruba
Melanija Dugandžićmaske
Milan PleštinaTezej / Admet
Mirta Zečevićmaske
Mislav Ivacidjeca
Tomislav Pavlić horna
Tomislav Stojkovićkor / sluga
Vanja DrachAmfitrion / Feret
Vedran MlikotaGlasnik / kor / maske
Vita Rilović djeca
Vlasta RamljakManija
Zijad GračićLiko / smrt

Odgovori