Login za korisnike

Bolest smrti

O ljubavi i još više o nemogućnosti iste kroz spoj dramskog prvijenca dvoje mladih glumaca i kultnog teksta Marguerite Duras.

***

Prva produkcija KUFER-a u mandatu njegovih novih ravnateljica Vedrane Klepice i Petra Glad, nastaje u suradnji s Teatrom &TD, a na inicijativu mladih studenata glume Milice Manojlović i Romana Nikolića.

Rečeni dvojac odluičio spojiti svoj dramski prvijenac Sjeti me se kad se okreneš i novelu Bolest smrti slavne francuske spisateljice Marguerite Duras, a inscenacija te fuzije povjerena je Saši Božiću.

Dramski prvijenac M. Manojlović i R. Nikolića simulira, kažu, "iskustvo nemoguće ljubavi koja se stvara i razara u svjetovima virtualne (internet i sms) komunikacije. Neimenovani  junaci, označeni inicijalima igraju naoko djetinje igre prisnosti, bez mogućnosti da se u realnom svijetu ikada istinski sretnu". Naspram njega stoji tekst od tek 5000 riječi -  Bolest smrti, čiji su junaci Ti i Ona.

"Ti" plaćaš ženi da s tobom provede nekoliko noći. Kad je konačno upitaš misli li da bi te itko mogao voljeti, ona odgovara "Ne, nikako." Ti patiš, čini se, od "bolesti smrti". Jednog jutra ona više nije tu i afera završava...

Redateljski koncept pak, kaže službena najava: "uzima za svoj okvir spajanje ta dva teksta, jedan nastao na zalasku plodne umjetničke karijere, drugi koji tek najavljuje potencijal mogućeg iskustva dramskog pisma. No, oni u svom žanrovskom preklapanju nailaze na iznenađujuće bliskosti, te otvaraju put ka nekoj vrsti hipertekstualnog scenskog pisma. Kao poticaj u susretu ta dva dramska teksta redatelj uzima motiv istraživanja glumčeve tjelesnosti. U odnosu naracije, proizvodnje pisma, proizvodnje i povratka samoće, ono stoji izvan, kao zamka. Ili stranputica."

 

autorski tim
Ana Trišlerkostimograf
Martina Granićautor grafičkog oblikovanja
Vesna Kolarecscenograf
Saša Božićautor adaptacije

izvođači
Milica Manojlović
Romano Nikolić

Odgovori