Login za korisnike

Falštofijada

Zlatko Vitez je kukavica i izjelica, Sir John Falstaff, odnosno u prigodnoj kajkavskoj verziji – Falštof.

***

Koloplet triju Shakespeareovih drama, posložen tako da mu je glavni lik Sir John Falstaff, i potom preveden na kajkavski (Vladimir Gerić), te preimenovan u Falštafa (!). Službene Histrionske stranice navode kako je Falštofijada nastala kombiniranjem ‘Henrika IV’, ‘Henrika V’ i ‘Henrika VI’, iako se Falstaff kao lik pojavljuje u dva dijela 'Henrika IV', te 'Veselim ženama Winsdorskim', dok se u 'Henriku V' samo objavljuje njegova smrt, no sam se nikad ne ukaže na sceni.

Bilo kako bilo, Sir John Falstaf, pratitelj je princa Hala, poslije kralja Henrika V, a najčešće ga se opisuje kao ne baš najhrabrijeg izjelicu i primarno komičan lik, no u uobičajenoj trik-maniri velikoga Barda - znatne dubine. Njegova smrt opisana u 3. sceni 2. čina Henrika V., odzvanja reminescencijama na onu Sokratovu.

U histrionskoj se pak verziji možete nadati ‘’povijesnoj (ali i posuvremenjenoj) kronici’, koja će ‘kroz razvojne mijene društva’ pratiti pučanina Falštafa -tragikomičnog histriona, što se odlično snalazi u ‘krčmi-teatru’, a u dodiru s politikom i političarima uvijek gubi...’

Sa Zlatkom Vitezom u naslovnoj i režijskoj ulozi, ovo je u jedno i prva predstava koju će Histrioni zaigrati u svom Histrionskom domu u Ilici 90.


Odgovori